Alla kårer ska ha en kontaktperson på hemmaplan

För att vara så väl förberedda som möjligt inför en eventuell kris behöver varje kår ha en kontaktperson på hemmaplan som har tillgång till en deltagarlista och är nåbar under lägret.

Kåren ansvar för att alltid ha en uppdaterad deltagarlista unde lägerveckan.

Om något händer under resan till eller från lägret kan ni nå lägrets larmcentral på nummer 076-780 68 87. Larma vid behov 112 först!