Anmälan

Anmälan sker via scouternas anmälningssystem Scoutnet. Har kåren varit med på något arrangemang där anmälan skedde via Scoutnet används samma inloggningsuppgifter som tidigare annars skapar ni nya.

Anmälan är nu stängd!

Vill du anmäla dig som funktionär eller behöver kåren göra några ändringar hör ni av er till teresia.lenngren@equmenia.se.

Länk till anmälan

Här finns länk till Scoutnet och nedan finns instruktioner för hur anmälan görs.

Avbokning och personuppgifter

Lägeravgifter

Nu är avgiften för lägret beslutad. Beroende på roll, ålder och deltagartid är avgiften lite olika. Siffrorna nedan är exklusive resa.

Avgift för:

 • Scouter (inkl. ledarbarn över 6 år) och ledare (+ ev. andra vuxna som åker med kåren, ex. föräldrar) som deltar hela lägret (lördag 27/7 – fredag 2/8): 1700 kr
 • Scouter (inkl. ledarbarn över 6 år) och ledare (+ ev. andra vuxna som åker med kåren, ex. föräldrar) som deltar halva lägret (tisdag 30/7 – fredag 2/8): 850 kr
 • Barn 2-6 år hela lägret: 650 kr
 • Barn under 2 år: Gratis
 • Funktionärer hela funktionärslägret
  (eftermiddag 26/7 – morgon 3/8): 1275 kr
  Om man är med på förläger eller efterläger får man 150 kr i rabatt per dag som man är på plats. (Förlägret är onsdag 24 juli med start på förmiddagen, torsdag 25 juli och fredag 26 juli fram till eftermiddagen och efterlägret är lördagen 4 augusti från frukost till eftermiddag). Summan på scoutnet utgår från funktionärslägret, när fakturan sedan kommer ev. rabatt vara avräknad.
 • Funktionärer hela deltagarlägret: 1100 kr
  (kommer den 27/7 och åker den 2/8)
 • Dagsavgift för funktionärer: 160 kr
  Inklusive frukost, lunch, middag, fika i funktionärscaféet, märke och övernattning (i funktionärsbyn, dvs i tält eller husvagn), vill du ha annat boende löser och står du för det själv. Summan på scoutnet utgår från hela funktionärslägret, när fakturan sedan kommer är det på de dagarna man faktiskt är med. (Avgiften beräknas på hur många dagar du anmäler dig till).
 • Funktionär utan mat och boende på lägerplatsen: gratis. Du kommer och hjälper till under lägret men tar med matsäck eller handlar i ett café.
 • Funktionärsbarn (från 2 år) hela lägret: 650 kr.
  Funktionärsbarn från 3 år, antas vara med på lägis om inte annat anges i anmälan.
  Funktionärsbarn under för- och efterläger som är deltagare i kår under hela lägret betalar endast lägeravgiften, 1700 kr. Dvs ingen avgift under för- och efterlägret, men heller ingen rabatt på lägeravgiften.

Vid efteranmälan (efter 15/4) för scouter och ledare är avgiften 1900 kr för hela lägret och 1000 kr för halva lägret.

Avgiften kommer att faktureras kåren/funktionären i månadsskiftet maj/juni.

Frågor och svar

Som framförallt gäller anmälan, kolla gärna i instruktionsfilerna ovan också.

Allmänt/övrigt

Sista anmälningsdag för scoutkårer är 12 april. Därefter kommer efteranmälan att öppna. Efteranmälan sker till ett högre pris. Efteranmälan stänger 24 maj.

Anmälan för funktionärer kommer vara öppen till 24 maj. Vill man anmäla sig som funktionär efter det hör man av sig till lägerkoordinator teresia.lenngren@equmenia.se.

Vi har gjort i ordning två instruktionsfiler för anmälningssystemet som finns ovan. Dessutom kommer samlingen 28 januari att fokusera på anmälningssidan.

Det är inte så konstigt för vi skickar inga bekräftelsemail. Du får istället gå och kolla din anmälan. Är du osäker skickar du ett mail till teresia.lenngren@equmenia.se med frågor.

Nej. Vill man vara med andra tidpunkter än hela eller halva lägret (tisdag-fredag) så kan man det men man anmäler sig och betalar för antingen hela eller halva lägret.

Systemet

Kolla i första hand instruktionerna som finns ovan. Skicka sedan ett mail till lägerkoordinator teresia.lenngren@equmenia.se. Vi hjälp sedan åt antingen via mail, telefon eller digitalt möte för att se om det kan lösas.

Du kan också skicka ett mail till support@scouterna.se

På samma sätt som för funktionärer.

Om du ska anmäla flera personer från ex. samma dator, se till att vara utloggad när du genomför nästa inloggning.

Om du har använt samma mailadress till ett barn som en vuxen så använder du barnets personnummer när du vill kolla den anmälan.

Det viktiga är att ni bara anmäler en person till lägret.

Vill ni slå samman dubbletterna så skickar ni medlemsnummer till support@scouterna.se så slår de ihop dubbletterna.

Då skickar du ett mail till support@scouterna.se och berättar att du ska anmäla dig som funktionär till Större så får du hjälpa att komma in i systemet.

Du laddar upp en fil med scouterna, då behöver du inte de fyra sista siffror och i den enskilda frågan kan du också bara skriva födelsedag.

Systemet tillåter inte att man anmäler sig två gånger till arrangemanget. Om du vill vara ledare och funktionär så hör av dig till teresia.lenngren@equmenia.se så diskuterar och löser vi din anmälan.

Frågorna i anmälan

En anledning till att frågan är lite krånglig är för att vi vill ha så få alternativ som möjligt att kryssa i och ändå få ut mycket information.

Försök att kryssa så få rutor som möjligt på den frågan. Målet är att alla dagar som du vill ha mat ska vara markerade. Men kom ihåg att om du är med hela funktionärslägret så finns det en ruta för alla dagar (så slipper du kryssa 9 kryss på den). Förtydliga gärna på övrigt vilka mål du räknar med att äta första och sista dagen, om det inte är enligt funktionärslägret.

I systemet (Scoutnet) som vi använder är det en funktion som behövs. Det finns tre alternativ och lägret har ingen användning av annat än möjligen i statistik-syfte.

Lägret behöver inte mailadresser till scouterna. Det är systemet som behöver en mailadress till varje person.

Anledningen är att man inte anmäler alla allergier i kåranmälan är för att den största anpassningen med specialkosten görs i kåren när maten lagas. Så även om man i anmälan inte behöver ange all specialkost är det viktigt att kåren har koll på alla allergier. Är det något specifikt som kommer vara svårt att anpassa för i kåren, skickar man ett mail till storre2024@equmenia.se.

I anmälan finns en fråga där man kan beskriva önskemål om hur man vill bo på lägret. Där skriver man om man vill bo med en speciell kår och beskriver varför. Här skriver man också om man har medicinska anledningar till att bo på en viss plats.

Kan man anmäla tillsammans så underlättar det att det inte missas i planeringen av var kårer ska bo. Men man kan också göra separata anmälningar och skriva under övrigt kring boenden att man ska samarbeta. Målet är att det ska uppfyllas men det är människor som ska göra fördelningen och då spelar den mänskliga faktorn in och det kan missas.

Anmäl en av ledarna i systemet med alla uppgifter. Sedan finns det ett övrigt fält där man kan skriva in om det är ledare som byts av under lägret.

Anmäl er gärna i den ena kåren. Det underlättar i administrationen. Den mänskliga faktorn gör att det annars kan missas när vi ska fixa listor och placeringar på lägerområdet.

Om det är Roverscouter så kan man göra individuella anmälningar också.

I anmälan anger varje kår en ansvarig ledare och dess kontaktuppgifter och en krisansvarig på hemmaplan och dess kontaktuppgifter. De är till dessa personer som lägret/krisgruppen hör av sig till om det uppstår en kris. Därför är det viktigt att den ansvariga ledare på lägret är på lägret hela tiden och om denne lämnar lägret att en ny utses och meddelas navet. Krisansvarig på hemmaplan ska vara en person som är hemma under lägrets tid och har tillgång till kårens deltagarlista med kontaktuppgifter till deltagarnas anhöriga. Det är förslagsvis en anställd eller ordförande.

Eftersom Större samarbetar med Bilda behöver vi alla personnummer. När man väljer att ladda upp en lista på deltagare är det bara födelsedatum som kommer med behöver vi ha en fråga där vi får in alla personnummer istället för att alla ska gå in och ändra för bland alla enskilda deltagare.

Det beror på att personen redan finns i scoutnet, (kan bero på att man varit på något annat evenemang som anmälts via scoutnet, eller varit med i en annan scoutkår som använt scoutnet). Finns scouten kopplad till Equmenia kan Teresia Lenngren flytta personen rätt. I annat fall behöver du kontakta support@scouterna.se och förklara problemet så flyttar de personen till rätt kår.

Övrigt

På lägret räknas vuxna som ledare eller funktionärer. Så föräldrar som ska med på lägret anmäls antingen som funktionärer eller ledare i kår.

Anmälningsläget

Här nedan ser du hur anmälningsläget ser ut.
Vi hoppas på drygt 3000 deltagare och hoppas på 400 funktionärer.
Sista anmälningsdag är för deltagare 12 april och efter det till högre pris. Sista anmälningsdag för funktionärer är 24 maj. Anmäl er gärna så snart som möjligt, då det underlättar planeringsarbetet.

Anmälda kårer/deltagare

Anmälda funktionärer