Anmälan

Anmälan sker via scouternas anmälningssystem Scoutnet. Har kåren varit med på något arrangemang där anmälan skedde via Scoutnet används samma inloggningsuppgifter som tidigare annars skapar ni nya.

Anmälan är nu öppen och sista anmälningsdag är 12 april. Därefter kommer efteranmälan att öppna. Efteranmälan sker till ett högre pris. Efteranmälan stänger 24 maj.

När det gäller anmälan så kommer kåren att samla in uppgifterna och sedan anmäla hela kåren till lägret.

Anmälan för funktionärer kommer vara öppen till 24 maj. Vill man anmäla sig som funktionär efter det hör man av sig till lägerkoordinator teresia.lenngren@equmenia.se.

Scouter (barn) som följer med funktionärer (föräldrar eller andra vuxna) under för- och efterlägret men är med kåren under lägret, ska anmälas i funktionärsanmälan för för- och efterlägret och anmälas genom kåren under lägerveckan.

OBS! Som funktionär får man inte glömma att bekräfta sin anmälan i scoutnet. Vilket man gör i steget efter det att man markerat ”spara och fortsätt”.

4 korta steg för att anmäla kåren

I vilken ordning man ska göra anmälan?

Kolla instruktionen

Att läsa instruktionsboken känns ibland onödigt, så kan det vara inför anmälan till Större också. Men tipset är ändå att slänga ett öga på instruktionen.

Samla in information

Läs vilken information som lägret vill ha in om varje person. Fundera om kåren vill ha med någon mer information.
Bestäm hur kåren samlar in informationen.

Logga in och fyll i uppgifterna

Skapa/logga in på kårens inloggning och skriv in alla uppgifterna om deltagarna till lägret.

Gör eventuellt justeringar

Gå in och gör justeringar i anmälan. Det kan handla om efteranmälningar eller information om resan.

Länk till anmälan

Här finns länk till Scoutnet och nedan finns instruktioner för hur anmälan görs.

Inför anmälan i scoutkåren

Här finns info som kan vara bra att ha inför att samla in scouternas anmälningar.

Lägeravgifter

Nu är avgiften för lägret beslutad. Beroende på roll, ålder och deltagartid är avgiften lite olika. Siffrorna nedan är exklusive resa.

Avgift för:

 • Scouter och ledare som deltar hela lägret
  (lördag 27/7 – fredag 2/8): 1700 kr
 • Scouter och ledare som deltar halva lägret
  (tisdag 30/7 – fredag 2/8): 850 kr
 • Funktionärer hela funktionärslägret
  (eftermiddag 26/7 – morgon 3/8): 1275 kr
  Om man är med på förläger eller efterläger får man 150 kr i rabatt per dag som man är på plats. (Förlägret är onsdag 24 juli med start på förmiddagen, torsdag 25 juli och fredag 26 juli fram till eftermiddagen och efterlägret är lördagen 4 augusti från frukost till eftermiddag). Summan på scoutnet utgår från funktionärslägret, när fakturan sedan kommer ev. rabatt vara avräknad.
 • Dygnsavgift för funktionärer: 160 kr
  Inklusive frukost, lunch, middag, fika i funktionärscaféet, märke och övernattning. Summan på scoutnet utgår från hela funktionärslägret, när fakturan sedan kommer är det på de dagarna man faktiskt är med.
 • Funktionär utan mat och boende på lägerplatsen: gratis. Du kommer och hjälper till under lägret men tar med matsäck eller handlar i ett café.
 • Barn 2-6 år hela lägret: 650 kr
  Funktionärsbarn hela lägret: 650 kr.
  Funktionärsbarn under för- och efterläger som också är deltagare i kår under hela lägret betalar endast lägeravgiften, 1700 kr. Dvs ingen avgift under för- och efterlägret, men heller ingen rabatt på lägeravgiften.
 • Barn under 2 år: gratis

Vid efteranmälan (efter 15/4) för scouter och ledare är avgiften 1900 kr för hela lägret och 1000 kr för halva lägret.

Avgiften kommer att faktureras kåren/funktionären i månadsskiftet maj/juni.

Avbokning

Behöver man avboka sin plats till Större sker det till kåren. Man kan då överlåta sin plats till en annan person utan kostnad.

Kåren gör justeringen i anmälan i scoutnet. Funkar det inte (eller att det är efter 24 maj) skicka ett mail till teresia.lenngren@equmenia.se.

Följande avbokningsregler gäller för Större:

För deltagare i kårer:

Vid avbokning mellan 15 april – 19 juni tar lägret ut en administrativ kostnad på 350 kr. 
Vid avbokning efter 20 juni och till lägrets start återbetalas inget.
Vid uppvisande av läkarintyg återfås 1000 kr, om anmälan gällde hela lägret och 500 kr, om anmälan gällde halva lägret. 

Tips: Man kan utan kostnad överlåta sin lägeranmälan till annan deltagare.

För funktionärer:

Vid avbokning mellan 15 april – 19 juni tar lägret ut en administrativ kostnad på 350 kr.
Vid avbokning efter 20 juni och till lägrets start återbetalas inget.
Vid uppvisande av läkarintyg återfås 1000 kr. 

Tips: Man kan utan avgift överlåta sin anmälan till en annan person.

Frågor och svar

Som framförallt gäller anmälan, kolla gärna i instruktionsfilerna ovan också.

Allmänt/övrigt

Sista anmälningsdag för scoutkårer är 12 april. Därefter kommer efteranmälan att öppna. Efteranmälan sker till ett högre pris. Efteranmälan stänger 24 maj.

Anmälan för funktionärer kommer vara öppen till 24 maj. Vill man anmäla sig som funktionär efter det hör man av sig till lägerkoordinator teresia.lenngren@equmenia.se.

Vi har gjort i ordning två instruktionsfiler för anmälningssystemet som finns ovan. Dessutom kommer samlingen 28 januari att fokusera på anmälningssidan.

Det är inte så konstigt för vi skickar inga bekräftelsemail. Du får istället gå och kolla din anmälan. Är du osäker skickar du ett mail till teresia.lenngren@equmenia.se med frågor.

Nej.

Systemet

Kolla i första hand instruktionerna som finns ovan. Skicka sedan ett mail till lägerkoordinator teresia.lenngren@equmenia.se. Vi hjälp sedan åt antingen via mail, telefon eller digitalt möte för att se om det kan lösas.

På samma sätt som för funktionärer.

Om du ska anmäla flera personer från ex. samma dator, se till att vara utloggad när du genomför nästa inloggning.

Om du har använt samma mailadress till ett barn som en vuxen så använder du barnets personnummer när du vill kolla den anmälan.

Det viktiga är att ni bara anmäler en person till lägret.

Vill ni slå samman dubbletterna så skickar ni medlemsnummer till support@scouterna.se så slår de ihop dubbletterna.

Frågorna i anmälan

En anledning till att frågan är lite krånglig är för att vi vill ha så få alternativ som möjligt att kryssa i och ändå få ut mycket information.

Försök att kryssa så få rutor som möjligt på den frågan. Målet är att alla dagar som du vill ha mat ska vara markerade. Men kom ihåg att om du är med hela funktionärslägret så finns det en ruta för alla dagar (så slipper du kryssa 9 kryss på den). Förtydliga gärna på övrigt vilka mål du räknar med att äta första och sista dagen, om det inte är enligt funktionärslägret.

I systemet (Scoutnet) som vi använder är det en funktion som behövs. Det finns tre alternativ och lägret har ingen användning av annat än möjligen i statistik-syfte.

Anledningen är att man inte anmäler alla allergier i kåranmälan är för att den största anpassningen med specialkosten görs i kåren när maten lagas. Så även om man i anmälan inte behöver ange all specialkost är det viktigt att kåren har koll på alla allergier. Är det något specifikt som kommer vara svårt att anpassa för i kåren, skickar man ett mail till storre2024@equmenia.se.

I anmälan finns en fråga där man kan beskriva önskemål om hur man vill bo på lägret. Där skriver man om man vill bo med en speciell kår och beskriver varför. Här skriver man också om man har medicinska anledningar till att bo på en viss plats.

Anmäl en av ledarna i systemet med alla uppgifter. Sedan finns det ett övrigt fält där man kan skriva in om det är ledare som byts av under lägret.