Digitalt möte om Större mån 13 feb 2023

Alla vi som vill bidra till att skapa Equmenias nästa nationella scoutläger Större 2024 behöver mötas! Därför bjuder vi in alla som har idéer, som vill vara funktionärer eller som vill bidra med något, till en digital samling.

Där kommer vi att prata om hur arbetet med lägret går, vilka behov lägret har och vad vi kan göra, vi spånar också kring idéer och lösningar på olika frågor.

Detta är ett öppet möte där vi famnar ganska brett. Lägerledningen är med och det kommer bli möjlighet att ställa frågor.

Så boka in kl. 20.00 måndag 13 februari. Vi rekommenderar alla att ansluta ca. 19.45 för att testa att ljud och bild funkar.