Lösningen stavas funktionär

Ska du åka som ledare på lägret och din respektive vill följa med och du inser att du inte vill ta hand om hen under veckan? Vi har lösningen, låt hen åka som funktionär!

Skämt åsido, det kan finnas flera anledningar till att det finns många vuxna som vill följa med på lägret att man blir fler vuxna i kåren än vad som egentligen känns som nödvändigt. Det kan handla om respektive till ledare, det kan handla om ett överflöd av ledare (eftersom det tyvärr inte var så många scouter som ville åka) eller det är scouter som vill ha med föräldrar på lägret. Då finns det möjlighet att åka som funktionär. Som funktionär kan du äta och bo i kåren (eller i funktionärsmatsalen och funktionärsbyn). Som funktionär får du en lägre avgift. Som funktionär kan du minska eller öka antalet dagar som du är på plats. Vill man ha större frihet när man hjälper till så kan man anmäla sig som ledare och skriva till oss och säga när man kan hjälpa till som funktionär och göra ströuppgifter under lägret.