Nyhetsbrev

Nu har nyhetsbrevet för juni skickats till kårerna.

Dessutom skickar krisgruppen med hälsningen:

”Större har en krisgrupp som lägercheferna aktiverar vid en kris. Sandra Wristel leder arbetet i krisgruppen.

För att vara så väl förberedda inför en eventuell kris behöver varje kår ha en kontaktperson på hemmaplan som har tillgång till en deltagarlista och är kontaktbar under lägret. Kåren har ansvar att alltid ha en aktuell deltagarlista under lägerveckan.

Om något händer under resan till eller från lägret kan ni nå lägrets larmcentral på nummer 076-780 68 87. Larma vid behov 112 först!”