Frågor och svar

Angående program

Frågor kopplat till program

Dagsprogram

Som planeringen är just nu är det fyra dagsprogram. Dessa kommer att rotera utifrån att lägret är indelat i fyra olika områden. Dagsprogrammen är på förmiddagen och håller på i ca 2 timmar.

Tanken är att dagsprogrammen kommer att anpassas utifrån olika åldersgrupper. Anpassningen kommer att vara olika beroende på vad programmet är. Det innebär att det kommer finnas dagsprogram för både utmanare och spårare. För spårare är finns det anpassade programmet framför allt under de sista dagarna.

Vi tänker att det kommer att vara en dagsspårning under lägret. Spårningen kommer ske under två dagar, men man går den på en av dagarna. Som dagsprogrammet ligger nu är det dagsspårning tisdag och onsdag. Det innebär att om man kommer på kortare läger så kanske man får gå spårning.

Det kommer också finnas en nattspårning för äventyrare och uppåt. Målet är att alla som vill ska ha möjlighet att gå den en gång.

Vi utgår från åldersindelningen. Det vill säga: Spårare 8-9 år, upptäckare 10-12 år, äventyrare 12-15 år, utmanare 15-18 år och rover 19-25 år. Så är det upp till kåren att avgöra vilken åldersgrupp som patrullerna ska tillhöra.

Spontanprogram

På eftermiddagen är det spontanprogram, då kan man göra det man känner för. Vad spontanprogram kommer innehålla får vi se.

Det kommer finnas möjlighet att bada i älven Ljusnan som ligger precis vid lägerplatsen.

Anpassat program

Tanken är att dagsprogrammen kommer att anpassas utifrån olika åldersgrupper. Anpassningen kommer att vara olika beroende på vad programmet är.

Tanken är att dagsprogrammen kommer att anpassas utifrån olika åldersgrupper, inkl. Rover. Anpassningen kommer att vara olika beroende på vad programmet är. Som Rover kan du anmäla dig individuellt till lägret, läs mer under anpassat program.

Vi utgår från åldersindelningen. Det vill säga: Spårare 8-9 år, upptäckare 10-12 år, äventyrare 12-15 år, utmanare 15-18 år och rover 19-25 år. Så är det upp till kåren att avgöra vilken åldersgrupp som patrullerna ska tillhöra.

Övriga programfrågor

Några kvällar kommer det vara gudstjänster på stora scen och andra kvällar kommer det finnas gudstjänster på andra platser på lägerområdet. Gudstjänsterna på lägerområdet kommer vara flera, då kan man vid några tillfällen välja utifrån ålder och andra gånger utifrån tema.

Det kommer finnas möjlighet att bada i älven Ljusnan som ligger precis vid lägerplatsen.

Programmet på torsdagens eftermiddag och kväll (lägrets hela sista dag) kommer se annorlunda ut jämfört med många av de andra dagarna. Namnet på tillfället är Störstivalen. Då kommer det hända olika saker i köken och på gemensamma ytor. Varje kår/patrull förbereder en aktivitet eller något som man kan bjuda/sälja något ätbart. Lägret betalar inte någon ersättning till aktiviteten och tanken är att ev. intäkter ska gå till insamlingen.

Det finns ett märke till terminsprogrammet. Det beställs här.

Mellan klockan 23 och 7 ska det vara tyst på lägerområdet.