Program på lägret

Dagsupplägg på lägret

Nedan kommer ett grundschema för lägret. Mindre förändringar kan komma att ske. Vissa punkter och program kommer också att skilja sig mellan olika dagar.

Dagsprogram

Efter frukost börjar dagen med morgonsamling i lägrets fyra byar.

Under lägret finns det fyra dagsprogram som utgår från olika teman. Temat för dagen börjar på morgonsamlingen och fortsätter sedan under dagsprogrammet som sker på förmiddagen.

Hela byn följer samma dagsprogram och dessa roterar.

Spontanprogram

Spontanprogram skulle man också kunna kalla fritid. Det här är ett tillfälle när kåren/patrullen/scouten kan göra saker tillsammans eller dela upp sig och göra olika saker.

Under spontantid kommer det finnas aktiviteter som man anmäler sig till och aktiviteter som är drop-in.

Under spontantiden kommer också caféer och shop ha öppet. Det finns också möjlighet att hänga i köket eller gå och bada.

Kvällsprogram

Kvällarna kommer ha tre olika delar.

Den första delen sker på Stora Scen, där alla samlas för ett gemensamt program. Det kommer att variera mellan lägerbål, invigning och gudstjänster.

Nästa del sker på lägerområdet. Då sker samlingen i mindre konstellationer. Det kan vara indelningar i byar, åldersindelningar eller andra indelningar. Programmet varierat mellan gudstjänster och lägerbål i mindre format.

Sista delen handlar om tiden innan det är dags att gå och lägga sig. Då finns det möjlighet att besöka caféer eller hänga i köket.

Dagar med annat innehåll

Invigningar

Under lördagen kommer det ske invigning för de som är med på lägret från lördagen. För de deltagare som kommer på tisdagen är det också en invigning. Invigningen på lördagen är klockan 19 och invigningen på tisdagen är klockan 14.

Spårningar

Under lägret kommer vi ha en spårning. Lägret består av fyra byar och det kommer vara spårning för två av byarna en dag och de andra två en annan dag. Spårningen blir det femte dagsprogrammet.

Det kommer också vara en nattspårning, se mer nedan.

Störstivalen

Under torsdagens eftermiddag planeras Störstivalen. Det kommer att vara en marknadsdag med många olika aktiviteter. Under den här eftermiddagen kommer det hända saker på hela lägerområdet. Tanken är att varje kår/patrull har en tjänst/produkt/aktivitet med sig till lägret och det blir en marknad av det. Beroende på aktiviteterna så kommer de placeras på lägerområdet.

Exempel på vad man kan erbjuda:

  • Fotbad
  • Hårtvätt
  • Våffla
  • Sockervadd
  • Kasta boll på en tavla, träffa och ledaren ramlar ner i vattnet
  • Måla din egen dalahäst

Anpassat program

Alla är välkomna under hela lägret och under delar av lägret kommer det finnas program för olika åldersgrupper.

Kortare läger

Det finns möjlighet att komma på tisdagen och vara med till fredagen, ett kortare läger. Det lägret startar med en invigning på tisdagen klockan 14. Ankomsttiden på tisdagen är efter klockan 10:00. Om man kommer på kortare läger är det inte säkert att man får gå spårning.

Nattspårning

Under lägret kommer äventyrare att erbjudas en nattspårning. Information om vilken dag och tid patrullerna har möjlighet att genomföra nattspårningen kommer det mer information om. Det kommer också komma information om hur stora patrullerna ska vara och vad man behöver ha med sig.

Ledare

På lägret kommer det finnas möjligheter att vara med på kortare utbildningar/föredrag för ledare och funktionärer. Mer om det kan man läsa under funktionär och utbildningar.

Utmanare

För utmanare kommer det utöver dags- och spontanaktiviteter också finnas ett eget utmanardygn. Detta blir ett litet miniläger på en närliggande lägerplats som heter Ladtjärn. Man kan åka med sin patrull men även om man är med som ledare i sin kår kan man vara med här. Under dygnet kommer det att hållas lägerbål, nattspårning, pass med valbara aktiviteter och god mat.

Denna tid är tänkt som avslappning, kul och lite tid bort från ledaransvar för de som är ledare men det kommer även finnas workshops i ledarskap och ett pass med kanot-kunskap och paddling för de som vill.

I kåren kan man bestämma att yngre ledare får vara med på det här dygnet. Då anmäler man personen som ledarscout.

Under våren kommer det komma en lista på saker som kåren behöver ha med sig för att utmanarna ska kunna ta med sig till dygnet som de är borta. Den listan kommer ligga under packlista.

Kom ihåg att Panorama arrangeras under hösten 2024. Ett tillfälle att återigen träffa andra utmanare som du lär känna under Större.

Välkommen med som Rover-scout på Större!

Under Större kommer det finnas en speciell plats på området som riktar sig till dig som är roverscout (18-25 år). Här kommer det finnas möjlighet att hänga med andra personer i samma ålder, både de du känner sedan tidigare och nya bekantskaper. Det kommer finnas planerat program men också det som är spontant.

Hit är du välkommen som är rover, oavsett om du åker med en kår som ledare eller är med som funktionär. Det finns också möjlighet att anmäla dig som enskild individ och bli tilldelad en plats i en roverpatrull. Om du blir en del av Störres roverpatrull(-er) så kommer du laga mat och bo tillsammans i den patrullen. Under lägret kommer du sedan att få vara med i lägrets program och vid något tillfälle få hjälpa till som funktionär om det behovet uppstår. Du kommer också att bli erbjuden att vara med på utmanardygnet som planeras på lägret. Eftersom man som rover troligen kommer hjälpa till som funktionär kommer också rover behöva visa utdrag ur belastningsregistret för arbete med barn och gå kursen Trygga möten.

Som roverscout är du med under lägerveckan lördag 27 juli – fredag 2 augusti och avgiften är 1700 kr. Sista anmälningsdag till ordinarie pris är 12 april. Från 15 april kan man göra efteranmälan till högra avgift och i mån av plats.

Det är samma anmälningslänk som övriga men med skillnaden att du går in på ”Anmälan” under ”Enskild anmälan”, ”Roveranmälan”.

Kom ihåg att Panorama arrangeras under hösten 2024. Ett tillfälle att återigen träffa andra rover-scouter som du lär känna under Större.