Uppdatera scoutnet!

Scoutnet är öppet fram till och med söndag. Då finns det möjlighet att uppdatera kårinformationen.

  1. Det är viktigt att varje kår går in och ser till att man har en kontaktperson på hemmaplan under lägret. Det är en person som lägret kan kontakta om det händer något.
  2. När det gäller anmälan kopplat till kåren är det också viktigt att se till att det finns telefonnummer och mailadresser till ledare. Detta utifrån både säkerhetssynpunkt men också kopplat till vårt samarbete med Bilda.
  3. När det gäller patrullfördelningen så vill vi att ni kollar att alla scouter och ledare finns i en patrull. Anledningen är att man kommer få matkort fördelade på patruller och då vill vi att alla personer är kopplade till en patrull. Ålderskategori är kopplat till patrullen och inte till scouten. Det är för att vi ska veta hur många patruller vi kommer ha på anpassade programpunkter som exempelvis nattspårning och dagsprogram vatten. Det innebär att en patrull inte kan vara med i flera åldersgrupper!

Kolla dessa tre saker så snart som möjligt!