Bilda

Samarbete med Studieförbundet Bilda Svealand
Större görs i samverkan med Bilda. Bildas uppdrag är att skapa möjligheter för människor att mötas på olika sätt. Ett av Bildas stora verksamheter är att samverka med församlingar, föreningar och fria grupper. En del av detta är just lägerverksamhet där Bilda stöttar Equmenia i genomförandet. Detta samarbete bygger på att varje patrull behöver ha en närvarolista i Bilds e-tjänst där all närvaro fylls i. Listan signeras sista dagen då lägret genomförs.

Du som är ledare för en patrull blir också cirkelledare hos Bilda Svealand och kommer att få ett mail med inlogg till Bildas e-tjänst där gruppens deltagare redan finns ifyllda och alla tider är uppsatta. Dessa tider och datum har Bilda och Equmenia tillsammans bestämt. Ändra inget i sammankomsterna, utan fyll i den tid som ni sågs (använd maxtid i antal studietimmar då den är förinställd utifrån lägrets schema). Du som cirkelledare ska ej fylla i närvaro på eventuell repet-lista på ordinarie scoutgrupp. Lägret rapporteras endast i Bildas e-tjänst. 

Genom folkbildning vill Bilda möta behov i kyrka och samhälle och bidra med att stärka människors möjligheter till lärande och delaktighet, och att själva påverka sina liv.

För att samarbetet med Bilda ska smidigt är det viktigt att det i anmälan tydligt står deltagarnas personnummer. Den uppgiften som gäller för ledare är att i slutet av lägret fylla i närvaron under lägret på en lista, där all information redan är inskriven. I slutet av lägret kommer det också att finnas personal på plats som kan hjälpa till med listan. Då kan du också samtala med Bilda om möjligheten att samarbeta med scout under terminerna också.

Vill du läsa mer om Bilda deras hemsida.