Kontakt

Lägerledning

Teresia Lenngren

Lägerkoordinator

teresia.lenngren@equmenia.se

Andreas Zimmergren

Funktionärsansvarig

0761076133

andreas.zimmergren@equmenia.se

Göran Thunberg

Lägerchef & serviceansvarig

0706230230

goran.thunberg@equmenia.se

Erik Persson

Programansvarig

0706003202

erik.persson@equmenia.se

Matilda Jansson

Programansvarig

0707477231

matilda.jansson@equmenia.se

Petter Tågerud

Platsansvarig

0709588690

petter.tagerud@equmenia.se

Markus Andersson

Platsansvarig

0730274765

markus.andersson@equmenia.se

Linnea Hjelm

Kommunikationsansvarig

0765053214

linnea.hjelm@equmenia.se

Anna Gustafsson

Kaplanansvarig

0704859838

anna.gustafsson@equmenia.se

Kontakt