Funktionärsträff 5 december

Den 5 december bjuder funktionärsfunktionen in alla som är en del av planeringen inför Större men också ni som skulle vilja vara med i planeringen av lägret eller vara funktionär på lägret. 

Träffen börjar kl. 18.00, håller på en timme och kvällen kommer att innehålla information om planeringen, lägrets tankar och ge smakprov på kartor över lägerområdet.