Störreklassikern

Utförs som patrull genom att genomföra minst en aktivitet i varje kategori. En ledare eller funktionär skriver under när aktiviteten genomförts. Visa upp denna sida i spontanprogramsutlämningen så får ni köpa ett märke. 

Skapa

Patrullsymbol: Patrullen hantverkar någon form av symbol till sig själv. Det kan vara en patrullflagga, ett märke till varje medlem eller något annat som alla får var sin av. Alla i patrullen ska hjälpa till och det ska på något sätt representera patrullen.

Konstinstallation: Patrullen bygger någon typ av konstinstallation som ska representera grejer relevanta för lägrets tema. de kan ställas ut på bytorget under Störstivalen.

Cool utbyggnad: Patrullen bygger en uppfinningsrik utbyggnad till kårens kök. Den ska lösa ett problem på ett spännande sätt och vara allmänt häftig.

Scoutomobil: Patrullen bygger ett fordon som på något sätt kan transportera en scout 100 meter.

Spexa

Lägerbålsframträdande: Patrullen håller i ett lägerbålsframträdande på ett bylägerbål.

Organisera en grej: Patrullen organiserar en lek/tävlig/grej under spontantiden och får andra patruller att delta.

Vandrande cirkus: Patrullen övar in ett uppträdande, akrobatik, komedi eller något annan spexigt och framför detta för minst 3 andra kårer. 

Möta

Detektiven: Patrullen lämnar in en beskrivning på sig själva, ett signalement, som gör det möjligt att känna igen dem på lägerområdet. Beskrivningen innehåller också ett hemligt täcknamn för patrullen.

När beskrivningen lämnas in får patrullen ut beskrivningen av en annan patrull. Uppgiften är nu att använda signalementet för att hitta den okända patrullen och viska täcknamnen till dem. Därefter fås underskrift av den patrullens ledare.

Brevväxlaren: Patrullen skriver ett introduktionsbrev om sig själva och lämnar vid spontanutlämningsstället alternativt läser ett introduktionsbrev som finns uppsatt där. Därefter brevväxlar de två sammankopplade patrullerna tills de stämmer träff för att fika, leka en lek, eller delta i en gemensam aktivitet. När patrullerna möts skriver ledarna under motsatt patrulls protokoll.

Middagsgäster: Hitta en patrull från en annan kår att bli inbjuden på lunch eller middag hos, alternativt bjud in en själv.

Vapendragare: En spontanaktivitet genomförs med en annan patrull ni inte känner sedan tidigare (typ Jeriko eller motsvarande) Om de var härliga att hänga med, stäm träff och genomför ytterligare en spontanaktivitet tillsammans.

Tjäna

Ledarfika: Patrullen bakar och fixar ett trevligt fika till kårens ledare.

Funktionärsavlastning: Patruller tar över en uppgift från funktionärer så att de kan få ledigt.

Disk åt andra: Patrullen diskar efter en annan patrull/kårs matlagning.

Ved åt andra: Patrullen hugger en hel dags ved åt en annan patrull/kår och levererar denna.

Kompass

Patrullen kan också gå ledarutbildningen Kompass. Då byter ni ut en av de andra fyra delarna mot denna.