Nytt nyhetsbrev för kårer

Nu har det skickats ut ett nytt nyhetsbrev med information till kårerna. I det här brevet står det om förberedelser som ska göra hemma i kår inför lägret.

Det finns också plats-information och information om betallösningar på lägret.

Nyhetsbrev för kårerna mars 2024

Detta och tidigare nyhetsbrev finns här.