Nya nyhetsbrev

Större

Nu har det gått ut nyhetsbrev till funktionärer och scoutkårer.
Till funktionärerna ska det har kommit till dig som anmält dig eller som är med i planeringen. Nyhetsbrevet till scoutkårerna har gått till kåransvarig och de som anmält sig att få breven.
Det är två olika nyhetsbrev där viss information är samma och där annan information är mer riktad till den ena gruppen. Det är inget som säger att du endast får läsa eller prenumerera på det ena brevet.
Här kan du läsa nyhetsbrevet för funktionärer och här det som gått till scoutkårer.
Vill du anmäla dig till att få nyhetsbrev gör du det här funktionär och till scoutkår.